Ervaringen met de driedaagse bijeenkomst 'Pas op de Plaats'


Marian F., werkend op universiteit, 34 jaar

"De mooie omgeving; de ontspannen sfeer in het huis; een groep
vriendelijke, open mensen; vertrouwen scheppende begeleiding; mijn wens
om stil te staan bij wat me bezighoudt in plaats van die stilte te vullen
met allerhande bezigheden en activiteiten. Dit alles kwam samen in een
bijzondere en heelmakend Pas op de Plaats waaraan ik nog vaak terugdenk

Marian L., huisvrouw, 58 jaar

De driedaagse Pas op de Plaats betekende voor mij: dat ik door de bezinning, de aanraking, het aangereikte en de ontspanning weer in staat ben om de volgende stap op mijn levenspad te kunnen nemen.

Leo K., technicus, 63 jaar

Beste Wilma,

Bijgaand mijn reactie op de bijeenkomst.

Een plaats die veilig is om tot rust te komen.
De plaats waar je jezelf als mens leert kennen.
De plaats die de gedachten naar het wezenlijke van jou brengt.
De plaats die je bevrijdt van onnodige ballast en zorgen.
De plaats van waaruit je zinvol verder kunt in je leven.

Met vriendelijke groeten,

Bert M., directeur, 44 jaar

Ik heb me aangemeld voor de cursus om mezelf te dwingen de tijd en ruimte te gunnen eens stil te staan in de vaart der volkeren zonder een vooropgesteld doel. Voor mij is dit eigenlijk iets heel ongebruikelijks en ik had voorafgaand aan deze cursus de gedachte 'als we maar niet gaan 'zieleknijpen' of 'metafysisch' gaan doen'. De cursus heeft twee en halve dag geduurd.
Op donderdagmorgen rond 11.00 uur zijn de vijf deelnemers door de cursusleiders ontvangen in een voormalig klooster. De locatie komt mij over als een rariteitenkabinet met een ziel waar moedertje tijd vrij spel heeft. Aanvankelijk onwennig werd ik door de cursusleiders op mijn gemak gesteld mede omdat er een luchtig en duidelijk programma werd gepresenteerd, voor een ieder die dat wil, zonder moeten. Wat zich deze twee dagen ontpopte is eigenlijk niet te vertellen, dat moet je gewoon meemaken. Ogenschijnlijk vanzelf ontstond er een ontmoeting met een groep interessante mensen die allemaal iets te vertellen hebben. Het was voor mij een openbaring om te ervaren dat je juist met een aantal mensen die je niet kent zo ongedwongen, onbevangen en diepgaand bezig kan zijn. Door te luisteren, te lachen, te vragen, te kijken, te reflecteren en te confronteren kwam het gevoel van rust en plezier over me heen.

De twee dagen zijn voorbij gevlogen en bij het afscheid op zaterdagochtend leek het wel een afsluiting van een lange vakantie met mensen waar je 'echt iets mee hebt'. Dit echt eruit zijn en het jezelf relativeren ten opzichte van de anderen is een echte 'Pas op de Plaats'

Anja H., coördineert kinderopvang 41 jaar

Mijn pas op de plaats...
Ik heb de dagen in Casa Nova als bijzonder en prettig ervaren. Heel ontspannend in een prachtige omgeving en de bijzondere "tijdloosheid" van het pelgrimshuis.
Een ontmoeting met mensen die je het vertrouwen geven dat je kunt zijn wie je bent. Met respect voor elkaars leven hebben we elkaar van heel dichtbij gezien.
Ik heb het ervaren als een cadeautje aan mezelf. Het zijn voor mij heel waardevolle dagen geworden waar ik nog vaak aan terug zal denken.
"Mensen spiegelen zich niet in stromend water, maar in water dat stilstaat", zo heb ik het echt ervaren tijdens deze dagen. En ook "in stil staan vooruit gaan". De extra dimensie die door Wilma werd aangeroerd, maakte dat het perspectief veranderde. Mooi.
Ik ben als een rijker mens naar huis gegaan.

Klaas S., management woningbouwvereniging, 52 jaar

Pas op de Plaats:
Twee-en een halve dag in een sobere maar bijzondere ambiance praten over dingen waar blijkbaar anders geen gelegenheid/ tijd voor is, of je jezelf dat niet (voldoende ) toestaat.
Dat is in een notendop mijn omschrijving voor Pas op de plaats.
Maar daarmee doe ik de begeleiders, de deelnemers en mezelf te kort.
Want eerder maakte ik niet mee dat bezinning en tot jezelf komen zo vanzelfsprekend ging met mensen die je niet kende. Rust, respect en ongedwongenheid waren hier de ingrediënten die werkelijk zorgden voor een "pas op de plaats".
Elkaar deelgenoot maken van gedachten en overpeinzingen met je eigen
(on)zinnigheden zonder afkeuring maar als gegeven,blijkt echt rust te geven.
De naam "Pas op de Plaats" blijkt achteraf de lading echt te dekken..
Er zijn enkele ramen geopend die zicht geven op de rust van 't landelijk schoon,
waarvan het goed is te weten dat ze er zijn, zodat je er af en toe weer door kunt kijken.

Mieke O., psycho-motorisch therapeut, 46 jaar

Ik weet niet of mijn heldere gedachtestroom het gevolg is van die behandeling die je me gaf, of sowieso van de dagen in Casa Nova.

Ik merk een verandering in mijn denken en voelen.
Er is meer ruimte en energie om constructieve gedachten ten behoeve van mezelf te laten opkomen. Het lijkt vanzelf te gaan. En het verrast me. Gedachten die ik het best kan formuleren als accepterende gedachten. Ze geven me een basis om confrontaties aan te gaan (bijv op mijn werk) die ik lastig vind. Het is niet alleen iets rationeels, maar het werkt direct in op mijn gevoel van welbevinden. Verder ben ik mij meer bewust van lichaamssignalen. Vermoeidheid of juist fitheid. Ik ben dichter bij mezelf.

Naar aanleiding van de dagen in het klooster blijf ik contact maken en houden met ont-moeten.
En ik ervaar een intensivering in het gericht zijn op mezelf, en vanuit mezelf. Ik ben minder een buitenkant-mens.
Is misschien wat stuntelig verwoord, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Verder is het zo, dat ik familie, vrienden en collegae heb verteld over de dagen in het klooster.
De ''vervreemde" inrichting ervan, in combinatie met de bosrijke omgeving gaven mij het gevoel, er helemaal uit te zijn.
Gevoelens en gedachten over levensthema's delen met (voorheen) onbekenden, in een sfeer van respect, warmte en aandacht, waren helend voor mij.
Vooral het feit, dat ik samen was en feedback kreeg en gaf in een (niet therapeutische context of crisissfeer) gezond ontmoeten, vond ik fijn.
De vrije middag in de sauna is ook een aanrader.
s'Avonds met elkaar een wijntje drinken is genieten.
De structuur van de dagen vond ik aangenaam.
Ik ben enthousiast.

Joke S., pastores, 55 jaar

Hallo Wilma,

Meedoen aan een cursus Pas op de Plaats vergelijk ik in mijn gedachten met te gast zijn in Villa Felderhof. Ik gok er even op dat je dat programma kent.
Rik Felderhof ontvangt daar steeds twee mensen, die helemaal centraal staan een paar dagen lang en die ondertussen heel erg verwend en in de watten gelegd worden (met eten en drinken en uitstapjes)
Rik Felderhof bezit dat vermogen om mensen in al hun schoonheid en met al hun aspecten en facetten naar voren te laten komen en dat vermogen bezit jij ook.
Wat ik mooi vond om te zien hoe de individuele cursisten als vanzelf bij
hetgeen hen op dit moment van hun leven belemmert, uitkomen, terwijl er "alleen maar" een sfeer van veiligheid en vertrouwen gecreëerd is.
Op het eind van twee dagen Villa Felderhof schrijven de gewezen gasten altijd iets in een gastenboek. Dat is eigenlijk wat jij ook aan ons vraagt.
Welnu, ik schrijf daarin:
"Ik heb genoten van de dagen in Casa Nova. Ik heb me gezien en gekend gevoeld in mijn wezen, en dat is een genot om mee te maken. Bij voorkomende gelegenheden zal ik mensen attenderen op deze mogelijkheid om eens goed voor jezelf te zorgen. Het gevoel is als van de sauna, maar dan voor je ziel!"

liefs,
Joke

Hans L., werkt in glas en lood, 53 jaar

Ik ben verrast en enthousiast.
In een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect heb ik goed kunnen luisteren.
Het is bijzonder voor mij om mee te maken dat ik naarmate ik opener en kwetsbaarder word, ik zelf en de ander sterker zie worden. En als daarbij Wilma vanuit haar kijk en ervaring eenieder persoonlijk, zonder oordeel, vrij en liefdevol toespreekt, dan kan ik echt verrijkt verder.